Mr. Hardy Yu

Mr. Hardy Yu

Department:
Sales
Job Title:
Sales Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
Industry Park
Zip:
224500
Country/Region:
China
Province/State:
Jiangsu
City:
Nantong

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Nantong Wenbo Foam Art Co., Ltd.
Operational Address: No. 88, Group 2, Luyao Committee, Yuanqiao Town, Rugao, Nantong, Jiangsu, China
Website: http://www.memoryfoamfactory.cn
Trang web trên alibaba.com: wbsponge.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất
nhà cung cấp Đánh Giá:
151 Giao dịch 420,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm